Nový vůz pro podnikové hasiče pokřtil i hejtman Netolický

V sobotu 2. června 2018 byl ve Vysokém Mýtě slavnostně pokřtěn nový zásahový vůz pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Iveco Czech Republic, a.s.. Moderní hasičský speciál TA L1Z na podvozku Iveco New Daily 50C 18V se stane součástí vozového parku podnikového hasičského sboru, který má v současné době celkem 5 vozidel. Slavnostního křtu se zúčastnil také hejtman pardubického kraje Martin Netolický, který ocenil akciovou společnost Iveco Czech Republic zejména za udržování vlastní jednotky hasičů jakož i za investici do špičkové techniky. 
novy-hasicsky-vuz-pro-dobrovolne-hasice-iveco

Klíče předány

Klíče od vozidla předal obchodní zástupce společnosti THT Polička Libor Paullus generálnímu řediteli společnosti Iveco Czech Republic, a.s. Jiřímu Vaňkovi a odtud putovaly přímo do rukou veliteli jednotky hasičů Pavlovi Navrátilovi. A pak už následoval slavnostní křest a prohlídka vozidla přítomnými hosty.
 
„Nový hasicí vůz je vybaven veškerými moderními technologiemi a je předurčen převážně k technickým zásahům různých typů  v areálu firmy, dále i pro hašení drobných, nebo začínajících požárů pomocí vysokotlakého agregátu a vedení hasebního zásahu z hydrantové sítě,“ uvedl generální ředitel společnosti Iveco Jiří Vaněk a dodal: „Vybavení našeho sboru špičkovou technikou zvyšuje bezpečnost nejen našich zaměstnanců ale také občanů Vysokého Mýta a jeho okolí, proto se snažíme náš podnikový sbor v rámci našich možností podporovat.” Závěrem popřál hasičskému sboru mnoho zdaru v jejich práci a novému vozidlu jen samé výjezdy se šťastným koncem. 

Technický automobil Iveco New Daily 50C 18V – 4x2

Podvozek
 • Iveco New Daily 50C 18V – 4x2 – Furgon
 • Motor : 3,0 180Hp
 • Převodovka : automatická převodovka HI – MATIC
 • Celková hmotnost : 5200Kg
 • Délka : 7200 mm
 • Rozvor : 4100 mm
 • Výška nákladového prostoru : 1900 mm

Nástavba

Technický automobil má kabinu pro tříčlennou posádku a zadní nákladový prostor, ve kterém je zástavba rozdělena na tři části.
 • levá přední část : vybavení pro požární zásah.
 • pravá přední část : vybavení pro likvidaci živelných pohrom
 • zadní část – vybavení pro ostatní typy technických zásahů
 

Výbava  

 • LED majáková záblesková rampa
 • Markýzy na obou bocích vozidla
 • vysokotlaký agregát s možností přiměšování pěnidla s nádrží na 200l vody
 • motorové kalové čerpadlo
 • motorové plovoucí čerpadlo
 • elektrické kalové čerpadlo
 • hadice, armatury, proudnice
 • elektrocentrála GEKO 4,4 KW
 • osvětlovací balon PH Fireball400
 • motorová rozbrušovací pila
 • motorová pila
 • dýchací přístroje
 • vysavač na hmyz
 • vzduchové zvedací vaky s příslušenstvím
 • automatický externí defibrilátor
 • startovací booster 12/24 V
 • přetlakové obleky OPCH 90
 • obleky Sunit
 • prostředky na likvidaci úniku nebezpečných látek ( sorbenty, košťata. Lopaty, atd.)
 • čerpadlo na přečerpávání nebezpečných látek
 • další výbava pro méně častý typy zásahu ( skládací nosítka, teleskopický žebřík, univerzální vyprošťovací nástroj, svítilny, atd.)

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Iveco Czech Republic, a.s. (JSDHp Iveco)

Existence Jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku sahá daleko do minulého století, kdy vznikl v tehdejším Národním podniku Karosa Dobrovolný požární sbor. Na jeho práci v podstatě dodnes navazuje činnost JSDHp Iveco, která má ve svých řadách 4 příslušníky, kteří práci v jednotce vykonávají jako svoje povolání a dalších cca 25 příslušníků z řad zaměstnanců firmy, kteří pracují na různých pracovištích napříč celou firmou a jsou povolávání v případě potřeby.
Jednotka zabezpečuje ochranu podniku před požárem a živelnými pohromami, ale je také zařazena v Požárním poplachovém plánu pardubického kraje a na žádost Krajského operačního a informačního střediska (KOPIS) vyjíždí i k událostem mimo areál firmy. Co se týče druhů zásahů, převládají technické zásahy typu likvidace úniků nebezpečných látek, vyproštění osob z výtahů, likvidace nebezpečného hmyzu a podobně. Mezi další druhy zásahů patří požáry, poskytování první pomoci zaměstnancům a převozy drobnějších úrazů k ošetření. Příslušníci jednotky také vykonávají asistence u svářecích prací v prostorách firmy.
Jednotka se každý měsíc schází k odborné přípravě a cca 5x ročně se účastní taktických cvičení ve spolupráci s jednotkami Hasičského záchranného sboru ČR. Jednotka disponuje rozsáhlým technickým vybavením na nejrůznější druhy událostí a 5 požárními vozidly – dvě cisternové automobilové stříkačky, dva technické automobily a jeden velitelský automobil.